Informatsiooni visuaalne kujundamine on loominguline tegevus ja siin ei ole võimalik reegleid määrata - ilu, headus ja ka informatiivsus olenevad autori enda eelistustest, maitsest ja fantaasiast. Erialase töö puhul on väga erinev ka materjali iseloom ja kogu komplekti eesmärk, ka selle tõttu on küljendamise juhendi või õpetuse loomise idee ebaadekvaatne hooplemine.

Sellele vaatamata leiate siit õppematerjalist rea soovitusi graafilise materjali kujundamise kohta. Need võivad kasuks tulla temaatikaga esmakordsel kokkupuutujal (selgitatakse üldisi mõisteid ja põhimõtteid, tuletatakse meelde mõned vajalikud tehnilised nipid), endas kahtlejal või hoopis enesekindlal teisitimõtlejal, kes just kõigile soovitustele vastu astudes võib saavutada silmapaistva tulemuse.

Kvaliteetse lõpp-produkti saavutamiseks on soovitustest hoolimata tarvis head silma, tugevat meelekindlust, fantaasiat ja head maitset.
______________________________________________________________________________________

Juhendan igapäevaselt Maaülikooli maastikuarhitektuuri üliõpilaste graafilist eneseväljendust ja vajadus taolise õppematerjali vastu on olnud päris suur - lähteülesanded, nõuded graafilisele materjalile ja nendega seotud küsimused on aasta aastalt sarnased. Sellele võrgulehele kogutud materjali põhikasutajatena olen peamiselt silmas pidanud EMÜ maastikuarhitektuuri osakonna bakalaureuseastme üliõpilasi, mõne asja kordamine ei jookse mööda külgi maha ka magistrandidel.

Õppematerjali põhiliseks õpieesmärgiks
on
   - anda soovitusi erineva iseloomuga teabepindade valiku, joondamise, kompositsiooni ja stilistika kohta;
   - võrrelda digitaalset ja trükigraafikat;
   - rakendada ja vajadusel kohaldada üldisi plakatikujunduse põhimõtteid maastikuarhitekti vajadustel ja võimalustel põhineva graafilise materjali loomiseks.


Õppematerjali läbija oskab eristada erialase graafilise materjali erinevatest vormidest (joonis, foto, skeem, tekst, vaade, ...) ja eesmärkidest (esitlus, eskiis, koolitöö, ...) tulenevaid nõudmisi ning oskab valida neile nõudmistele vastavad kujundusvõtted või teab, kust leida abi.
___________________________________________________________________

Kogu õppematerjal on täiendatud autori illustratsioonidega, kui ei ole teisiti märgitud. Materjali kasutamisel väljaspool seda kodulehte tuleb autorile viidata.